αγάπη και αφήστε την αγάπη

message    my photos    meet me    poetry blog    colour blog   
©
Δεν μπορούσα να φανταστώ τη ζωή διαφορετικά. Σ 'αγαπώ.

idioticteen:

Giveaway! Just some stuff I found lying around my house that I dont need or use anymore. 

  • $190,000
  • 5 Mac books
  • 2 iPhone 5s’
  • 3 iPads
  • $900 Gift Card to Sephora
  • My elderly grandma (diapers included)
  • My hand in marriage 

oh my fuck i just shit myself laughing

(Source: idioticteen, via 9090432-deactivated20140709)